Centrum Sportowe Kosakowo

Obiekt zamknięty do momentu uzyskania wyników badań wody wodociągowej w Kosakowie.